منوی دسته بندی

مینی چیلر

مینی چیلر و انواع آن ها : مینی چیلر همان چیلر کوچک ساخته شده برای ظرفیت های زیر 15 تن تبرید ، معادل 52.8 کیلووات سرمایشی است .در پروژه هایی…

پ​​​​​​​روژه ها برای مشتریان

گروه بازرگانی خانه زر دارای طیف وسیع از مشتریان دولتی و خصوصی و نهاد ها و شرکت های بزرگ و کوچک را در بر می گیرد.در این خصوص می توان…

چیلر

چیلر و کاربرد های آن : چیلر سیستمی است که با استفاده از سیکل تبرید تراکمی یا سیکل تبرید جذبی گرما را ازمایع می گیرد. این مایع سرد شده میتواند…

برج خنک کننده

برج خنک کننده یا کولینگ تاور یک نوع خاص از مبدل های حرارتی هستند که به آب وهوا اجازه می دهند تابا یکدیگرارتباط برقرار کنند و درجه حرارت آب گرم…

VRF

از سیستم vrf و چگونگی کارکرد آن چه میدانید؟ Vrf یک سیستم حرارتی- برودتی است که به دلیل دو جزئی بودنش، آن را به اسپیلت (کولر گازی) مشابه میدانند. اگر…